Соларни панели за топла вода

  • Клиент: Ники Петров
  • Локация: гр. Варна
  • Тип система: Соларна
  • Мощност: 2 кВч
  • Системи: 1
  • Дата: 2016-05-11
  • Цена: 10,000 лв

малко описание на продукта

Изграждане на системата

Ние изградихме по заявка на наши клиенти соларна система за топлене на вода. Тази система беше разработена
според нуждите на къщата и потреблението на вода. Ние заложихме и допълнително мощност за евентуално бъдещо увеличение
на топла вода.

Солари панели

За този проекти ние използвахме соларни панели тип: VS3456 о тново поколение за максимално добиванена слънчева енергия.

Котел за вода

Избрахме нужния котел, който да поема топлата вода генерирана от слънчевата енергия. Водата от тази система се включи към водния цикъл на цялата къща.

Система

Цялостната система и всички нижни компоненти се изчисляват от нашия екип професионалисти. Тя е специфична за всеки дом и може да се прави според изискванията и нуждите.