You are currently viewing Соларни  панели от ново поколение

Соларни панели от ново поколение

  • Post author:
  • Post category:блог

Соларните панели се наложиха през последните 10 годни, като основен метод за генериране на чиста зелена енергия.

Панелите осигуряват енергия идваща от слънцето и можеща да се ползва благодарение на науката днес. Днес ще разгледаме до ,къде са стигнали соларните панели.

Новата технология, ще предостави нов тип на поглъщане на слънчевата енергия. До сега соларните панели трябваше да гледат максимално добре към слънцето. Така те генерираха най-добри резултати от един ден.
С новата технология това няма да е нужно. Това се дължи на нов вид матриал, от който ще е са изработени новото поколение соларни панели. Това ще доведе до по-голямо генериране на енергия в случайте, където панела неможе да се върти и да следи слънцето.

 

This Post Has 10 Comments

Comments are closed.