Соларни панели за генериране на ток

  • Клиент: Петър Георгиев
  • Локация: гр. Добрич
  • Тип система: Соларна
  • Мощност: 5 кВч
  • Системи: 1
  • Дата: 2016-06-30
  • Цена: 8,000 лв

Изграждане на системата

Ние изградихме по заявка на наши клиенти соларна система за генериране на ток. Тази система беше разработена
според нуждите на къщата и потреблението на ток, чрез соларни панели. Ние заложихме и допълнително мощност за евентуално бъдещо увеличение
на потребление на ток.

Солари панели

За този проекти ние използвахме соларни панели тип: BA4589 от ново поколение за максимално добиванена слънчева енергия.

Акумулатори

През активния ден системата захранва 100% от изчислените уреди и планираното захранване на дома. Акумулаторите се поставят с цел генериране на допълнителна енергия, която не може да се изразходи през деня от дома. Тази енергия автоматично почва да се ползва от системата,когато слънцето вече неможе да е захранва.

Система

Цялостната система и всички нижни компоненти се изчисляват от нашия екип професионалисти. Тя е специфична за всеки дом и може да се прави според изискванията и нуждите.